KOLONIE, OBOZY I ZIELONE SZKOŁY

Od wielu lat na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Pod Basztą” organizowane są kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży, z których część jest finansowanych z budżetu państwa lub samorządów. Proponowane oferty wypoczynku dla dzieci i młodzieży mają różny charakter, np.: wymiany międzynarodowe młodzieży, warsztaty historyczne, ekologiczne, profilaktyczne, sportowo-integracyjne, obywatelskie itp. Ośrodek dysponuje miejscami do noclegu na ponad 60 osób oraz doświadczoną i wysoko wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną oraz ratownikami pilnującymi bezpieczeństwa wypoczywających dzieci i młodzieży podczas pobytu nad wodą. Zapraszamy również do organizacji na naszym ośrodku również „Zielonych Szkół”. Nasz obiekt jest dobrze przystosowany do tego rodzaju przedsięwzięć oraz posiada ponad 60-letnie doświadczenie przy organizacji tego typu form wypoczynku.